โอนที่ดินให้ลูก

โอนที่ดินให้ลูกต้องจ่ายอะไรบ้างนะ

เมื่อลูก ๆ โตขึ้นมีวุฒิภาวะที่จะคิดไตร่ตรองหรือตัดสินใจเหตุการณ์ในชีวิตได้แล้ว  คนเป็นพ่อแม่ก็อยากจะจัดสรรทรัพย์สินที่หามาให้ลูกทุกคนได้มีทุนชีวิตนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป  ทรัพย์สินที่คนเรามีส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์   ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดินนั้น  เวลาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนเจ้าของครอบครองจะต้องไปดำเนินการที่ที่ดินซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอน  รวมถึงยังต้องมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเตรียมจ่าย  หลายคนก็อาจมีความกังวลว่าค่าธรรมเนียมจะเสียเหมือนกันกับการซื้อขายที่ดินทั่วไปหรือไม่  ซึ่งบางบ้านอาจไม่มีความพร้อมหากจำนวนในการโอนที่นั้นมีมาก  วันนี้จึงมีข้อมูลที่น่ารู้ในการโอนที่ดินให้ลูกว่าเราจะต้องจ่ายอะไรกันบ้าง การโอนที่ดินต้องเสียภาษีอยู่ 3 ประเภท คือ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์   โดยกรมที่ดินทำหน้าที่จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน  โดยค่าใช้จ่ายถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 แต่ถ้าไม่ใช่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายอีกแบบหนึ่งโดยกรมที่ดินได้กำหนดไว้แล้ว  ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เราจะชำระอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เงื่อนไข  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า (ยกเว้นถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านที่จะโอนเกินกว่า 1 ปี) สำหรับค่าอากรแสตมป์ คิดจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ในอัตรา 0.5% และจะได้รับยกเว้นค่าอากรหากเราเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไปแล้ว  ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน พ่อแม่ บุพการี โอนที่ดินให้ลูกหรือผู้สืบสายโลหิต หรือทายาทโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนโอนให้ ร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ …

โอนที่ดินให้ลูกต้องจ่ายอะไรบ้างนะ Read More »

ปลูก "สับปะรดสี" ไม้มงคลฟอกอากาศ

ปลูก “สับปะรดสี” ไม้มงคลฟอกอากาศ อาชีพเสริมยุค New Normal

แม้การดำเนินชีวิตต้องปรับเปลี่ยนแต่ความจำเป็นในด้านการใช้จ่ายกลับสูงขึ้น! การทำอาชีพเสริมจึงกลายเป็นเรื่อง New Normal สำหรับคนในยุคนี้ ซึ่งหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจก็คือการปลูกสับปะรดสี ด้วยคุณสมบัติแบบมัลติฟังชั่นก์คือเป็นไม้มงคลที่สามารถฟอกอากาศได้ จึงเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย นั่นคือผู้ที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาง ผู้ที่รักสุขภาพตลอดจนคนรักต้นไม้ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ต้นไม้ชนิดนี้สามารถปลูกเป็นอาชีเสริมในยุค New Normal ได้ กระแสความนิยมไม้กระถางขนาดเล็ก ไม้กระถางขนาดเล็กให้ความรู้สึกน่าทะนุถนอมพร้อมทั้งกระแสยังคงดีอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากเพิ่มขึ้นของแคคตัสจิ๋วในท้องตลาด ไม้อวบน้ำสายพันธุ์ต่าง ๆ สามารถนำไปวางประดับไว้มุมไหนก็ดูน่ารัก ยิ่งถ้านำมาประดับในกระถางรูปทรงแปลกตายิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าไปในตัว   มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง ในการจัดสวนในร่มขนาดเล็ก หรือแม้แต่สวนธรรมชาติจำลองกลางแจ้ง สับปะรดสีจะถูกจัดวางไว้เป็นไม้ประดับที่โดดเด่นไม่สามารถนำพันธุ์ไม้ชนิดอื่นมาทดแทนได้ นั่นเพราะมีสีสันฉูดฉาด รูปทรงเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใคร และถูกเลือกนำมาประดับแทนไม้ดอกบางชนิดเพราะไม้พันธุ์นี้สีสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งดอก  สามารถพัฒนาต่อยอดให้มีความแปลกใหม่ได้  ลวดลายบนใน สีสันต่าง ๆ สามารถนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการสร้างความแปลกใหม่ให้กับพืช ความแปลกที่ว่านั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ของพืชนั่นเอง แม้ธรรมชาติจะสร้างพืชพรรณที่มีความงามแตกต่างกันอยู่แล้ว แต่ผู้ที่รักต้นไม้แปลก ๆ หรือสะสมของแปลกก็ต้องการสิ่งที่ไม่ซ้ำใครเพราะทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะทุ่มกำลังซื้อเพื่อให้ได้ครอบครอง  ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก แม้การนำเข้าพืชสีฉูดฉาดพันธุ์นี้จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ ทำให้พืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรา สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อไปเรื่อย ๆ อาศัยยึดรากกับกาบมะพร้าวก็เจริญเติบโตได้เพราะหาอาหารทางใบนั่นเอง สะดวกต่อการจัดส่ง  ด้วยเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก อีกทั้งใบมีความแข็ง คงทน สามารถหาหีบห่อบรรจุได้ง่าย ไม่ต้องเกรงว่าใบจะบอบช้ำผิดรูปทรง และปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่งมีการแข่งขันสูง จึงเป็นผลดีสำหรับผู้เลือกใช้บริการเพราะค่าจัดส่งราคาถูกลง และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น …

ปลูก “สับปะรดสี” ไม้มงคลฟอกอากาศ อาชีพเสริมยุค New Normal Read More »

กระถางต้นไม้

5 ไอเดียง่าย ๆ เปลี่ยนของเหลือใช้มาทำกระถางต้นไม้แปลก ๆ

วันนี้เรามีไอเดีย DIY สำหรับคนรักต้นไม้และห่วงใยโลก ด้วยการทำกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ที่เรามีในบ้าน ที่นอกจากจะประหยัด ลดปัญหาโลกร้อนแล้วยังมีกระถางแปลกใหม่ ที่ไม่เหมือนใครไว้ใช้งานอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วมาใช้พรสวรรค์ด้านงานประดิษฐ์และใช้เวลากับครอบครัวสร้างบรรยากาศสร้างสวนสวยด้วยกันเถอะ 1. กระถางจากหนังสือเก่า บางคนอาจจะคิดว่ากระดาษโดนน้ำไม่ได้ จึงไม่สามารถอยู่รวมกันต้นไม้ได้แต่ความจริงแล้วสามารถทำได้โดยการนำหนังสือเล่มหนา ๆ ที่ไม่ได้อ่านแล้วมาเจาะรู้ตรงกลางให้พอดีกับต้นไม้ที่เราจะปลูก พร้อมทำรูระบายน้ำข้างล่าง จะเหมาะกับไม้จำพวกแคคตัสที่ไม่ใหญ่มากและที่สำคัญไม่ต้องการน้ำเยอะ กระถางหนังสือของเราก็จะไม่เปียกน้ำจนเกินไปด้วย 2. กระถางจากตะกร้าไม้ใส่เครื่องปรุง ตะกร้าไม้ใส่เครื่องปรุงที่เก่าหรือขึ้นรา ครั้นจะนำไปใส่เครื่องปรุงก็คงไม่เหมาะ สายเขียวอย่างเราจึงนำมาใส่ปลูกต้นไม่ดีกว่า ต้องอย่าลืมเจาะรูระบายน้ำข้างล่างด้วย จะวาดลวดลายตกแต่งก็ได้สามรถใช้จินตนาการได้เต็มที่เลย ไม้ดอกที่สีสดใสปลูกใส่ในตะกร้านี้จะน่ารักมาก นำไปวางตรงไหนก็สวย หรือปลูกพืชผักสวนครัวก็จะได้ประโยชน์ 2 ต่อเพราะนำมารับประทานได้อีก 3. กระถางจากรถของเล่น ของเล่นบางอันอาจชำรุดหรือเบื่อที่จะเล่นแล้ว แต่จะทิ้งก็เสียดาย นำมาปลูกต้นไม้กันดีกว่า จะให้ปลูกซักคิวเลนต์หรือไม้อวบน้ำน่ารัก ๆ กับรถของเล่นดูเข้ากันมาก แล้วยังได้กระถางต้นไม้ที่เท่มีสไตล์ไม่เหมือนใครอีกด้วย สร้างบรรยากาศให้คิดถึงวัยเด็กที่สนุกสนานได้ดีทีเดียว 4. กระถางจากหลอดไฟ หลอดไฟที่เสียแล้วปกติคนส่วนใหญ่เราจะทิ้งไปเลย ฉะนั้นอย่ารอช้านำมารียูสทำกระถางปลูกต้นไม้กันเลย โดยถอดไส้ในออกและทำความสะอาด จากนั้นก็หาต้นไม้เล็ก ๆ ที่ชอบความชื้นสูง เช่น มอสหรือพวกบอนไซจิ๋วจะจัดเป็นสวนข้างในก็ได้ นำไปแขวนตกแต่งตามมุมต่าง ๆ อย่างสวยงามและไม่ใช่พื้นที่เยอะ 5. กระถางจากรองเท้า เมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้น …

5 ไอเดียง่าย ๆ เปลี่ยนของเหลือใช้มาทำกระถางต้นไม้แปลก ๆ Read More »

วิธีกําจัดหนู

ทริคเด็ดเคล็ด (ไม่) ลับ กับวิธีกำจัดหนู

“หนู” นับเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์  เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วตลอดปี  ในปีหนึ่ง ๆ หนูจะออกลูกได้มากกว่า 1,000 ตัว  หนูยังเป็นพาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis), โรคไข้หนู (murine thyphus, scrub thyphus), กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น  พ่อบ้านแม่บ้านจำนวนไม่น้อยที่ต้องปวดหัวกับเจ้าหนูตัวเล็กที่ก่อวีรกรรมที่ไม่เล็กเอาซะเลย  วันนี้จึงมีวิธีกำจัดหนูที่ทำง่ายและไม่สิ้นเปลืองเงินทองมาฝากกัน 1. รักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้าน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนูมักชอบอาศัยอยู่ตามมุมอับ มืด ชื้น  เมื่อใดก็ตามที่บ้านของเรามีมุมเหล่านี้มากก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูได้ดีทีเดียว  รวมถึงการรักษาความสะอาดภายในครัวไม่ให้มีเศษอาหารค้างคืนหรือถังขยะก็ควรเป็นแบบมีฝาปิดมิดชิด   2. ใช้ “น้ำมันก๊าด” ไล่หนู เพราะน้ำมันก๊าดมีกลิ่นฉุนที่หนูไม่ชอบ ให้นำน้ำมันก๊าดใส่ถ้วยเล็ก ๆ ไปวางไว้ในบริเวณที่พวกหนูอาศัยอยู่ เช่น บนฝ้า ใต้ซิงค์น้ำ ห้องเก็บของ  เป็นต้น   กลิ่นฉุนของน้ำมันก๊าดก็จะทำให้พวกมันทนไม่ไหว และออกไปจากบ้านเราเอง  แต่วิธีกำจัดหนูวิธีนี้ไม่ควรใช้ในบ้านที่มีเด็กเล็กและต้องหมั่นเปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อระบายกลิ่นของน้ำมันก๊าดด้วย   เพราะกลิ่นของมันอาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจของคนในบ้านได้ 3. กลิ่นทรายแมวช่วยไล่หนู ให้เรานำทรายแมวที่ใช้แล้วมาใส่ถุงผ้าที่ไม่หนาเกินไป  …

ทริคเด็ดเคล็ด (ไม่) ลับ กับวิธีกำจัดหนู Read More »

รั้วเหล็ก

สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อต้องซื้อรั้วเหล็กมาแต่งบ้านด้วยตนเอง

รั้วเหล็กถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้ามาในบ้านเพื่อขโมยทรัพย์สินไปได้ แถมรั้วแบบเหล็กยังช่วยทำให้บ้านของคุณดูดี และมีความเรียบหรูหราในแบบที่มีระดับ ซึ่งการเลือกซื้อรั้วแบบเหล็กมาติดตั้งนั้นเราจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความสวยงาม และประสิทธิภาพในการป้องกันขโมย ดังนั้นเพื่อการใช้งานรั้วแบบเหล็กในแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความคงทนถาวรเรามาดูกันว่าในการซื้อรั้วแบบเหล็กเราจะต้องพิจารณาจากอะไรกันบ้าง 1.ประสิทธิภาพในการกันขโมย ลักษณะของรั้วเหล็กที่มีประสิทธิภาพในการกันขโมยได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องมีการทำเป็นลูกศรแหลมไว้ด้านบนเพื่อเป็นการป้องกันโจรขโมยให้ไม่สามารถปีนข้ามมาได้ และที่สำคัญระยะห่างของรั้วแบบเหล็กต้องมีขนาดที่ไม่กว้างจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ขโมยใช้ตัวสอดเข้ามาตรงบริเวณช่องของรั้วได้ 2.เลือกให้เหมาะกับบ้าน โดยรั้วแบบเหล็กที่มีความเหมาะสมนั้นจะมีความสูงมากกว่าระดับของบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โจรผู้ร้ายปีนเข้ามาได้ ส่วนโทนสีที่นิยมใช้ก็จะโทนสีเทาไปจนถึงสีดำเพื่อเป็นการช่วยป้องกันสนิมและช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 3.ราคาของรั้วแบบเหล็ก ซึ่งการสร้างรั้วแบบเหล็กแต่ล่ะแบบก็จะมีงบประมาณในการสร้างที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้และรูปทรงการดีไซน์ ดังนั้นถ้าเราอยากได้รั้วที่มีความสวยงามก็ควรมีการปรึกษาช่างเพื่อประเมินราคาก่อนที่เราจะดำเนินการสร้าง 4.การติดตั้งตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งการติดตั้งรั้วแบบเหล็กตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้นเราไม่ควรมีการหันปลายแหลมเข้ามาในบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง และชีวิตในครอบครัวจะดูไม่มีความสุข อีกทั้งรั้วแบบเหล็กไม่ควรทำแบบรูปกากบาท เพราะจะทำให้มักจะมีปัญหาเรื่องเงินทอง 5.การป้องกันสนิทและการดูแลรักษา สำหรับรั้วแบบเหล็กมักจะมีปัญหาเรื่องของสนิมอยู่เสมอ โดยเราสามารถป้องกันสนิมได้ด้วยการน้ำกระดาษทรายมาขัดตรงบริเวณที่มีสนิมจากนั้นก็นำสีมาทาทับลงไปอีกที เพียงเท่านี้ปัญหาเรื่องการเกิดสนิมที่รั้วแบบเหล็กก็จะไม่กลับมากวนใจเราอีกแน่นอน ซึ่งการเลือกซื้อรั้วเหล็กมาติดตั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบ้านก็ถือว่ามีขั้นตอนที่ง่าย โดยเราสามารถเลือกรูปแบบการดีไซน์ของรั้วแบบเหล็กและมีการสอบถามถึงราคาของการติดตั้งในเบื้องต้นจากช่างผู้เชี่ยวชาญได้ อีกทั้งวิธีการดูแลรักษาเราควรมีการขัดสนิมพร้อมกับทาสีทับไปอีกที เพื่อเป็นการทำให้รั้วของเรามีความสวยงามและสามารถใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย

สายดิน

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับสายดินเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน

สายดิน หรือ สายกราวด์ คือ สายไฟหรือตัวนำที่ต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไฟฟ้าช็อตที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านและทรัพย์สินต่าง ๆ เราควรมีการติดตั้งสายกราวด์ในแบบที่ถูกวิธีและควรมีการตรวจเช็คการทำงานอยู่เสมอเพื่อสายกราวด์จะได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟรั่วได้ เหตุผลที่ต้องติดตั้ง  สายดินถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ ซึ่งลักษณะทั่วไปจะมีสีเขียวสลับเหลือง มีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร ซึ่งการติดตั้งสายกราวด์เราควรมีการติดตั้งพร้อมกับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เพราะเครื่องตัดตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การติดตั้งสายกราวด์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าควบคู่กันจึงสามารถป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ดีกว่าการติดตั้งสายกราวด์แบบเส้นเดียว หลักการติดตั้งที่ถูกต้อง 1.ภายในบ้านหรือภายในสำนักงานไม่ควรมีจุดติดตั้งสายกราวด์ลงดินมากกว่า 1 จุด 2.การติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟจะช่วยเสริมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีที่เกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมระบบจะมีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วให้ไหลลงสู่ดิน อีกทั้งยังมีระบบตัดอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย 3.แผงวงจรของสายกราวด์จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมา ประโยชน์ของการติดตั้ง 1. โดยการติดตั้งสายกราวด์จะช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 2.จะช่วยยืดอายุของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งสายกราวด์ 1.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่ 1 ที่ต้องติดตั้งสายกราวด์ โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะมีโครงสร้างเป็นโลหะอยู่ด้านในและผู้ใช้งานจะต้องมีการหยิบจับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้อยู่ตลอดเวลา เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้อบขนมปัง เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และไมโครเวฟ 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่ 2 ไม่ต้องติดตั้งสายกราวด์ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องติดตั้งสายกราวด์มักจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้จะไม่มีการไปสัมผัสกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นโดยตรงขณะการใช้งาน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องปรับอากาศ 3.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่ 3 คือเครื่องใช่ไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่ถึง 50 โวลต์ …

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับสายดินเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน Read More »

ต้นไม้ฟอกอากาศ

5 ต้นไม้ฟอกอากาศ ดูดสารพิษในห้อง ต้องเตรียมปลูกแล้วล่ะ !!

แม้จะก้าวข้ามปี แต่บรรยากาศภายในและนอกบ้านยังหนีไม่พ้นเรื่องของฝุ่นละอองที่คอยกวนใจ ไหนจะมลพิษที่เราต้องเผชิญกันในชีวิตประจำวัน ทำให้ร่างกายย่ำแย่ ปอดทำงานหนักเพราะบรรยากาศในตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 และมลภาวะตัวร้าย ทำลายสภาพแวดล้อมและย้อนกลับมาทำลายร่างกายอีกด้วย แม้จะซื้อเครื่องกรองอากาศมาใช้งานและอาจจะสิ้นเปลืองไปบ้างซึ่งก็ช่วยได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยดูดซับสารพิษได้ดี และไม่เปลืองเงินในกระเป๋า คือ “ ต้นไม้ฟอกอากาศ ” ตัวช่วยจากธรรมชาติที่จะมาฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาดขึ้น ส่วนจะมีต้นใดบ้างนั้นไปชมพร้อม ๆ กันเลย 1. เบญจมาศ เป็นต้นไม้ล้มลุก มีดอกหลากหลายสีสัน ลำต้นบางเบากำลังน่ารัก อีกทั้งยังออกดอกได้นาน อยู่ได้ทนทาน ดอกเบญจมาศนั้นเป็น ไม้ดอกสีสวยที่สามารถปรับปรุงอากาศภายในห้องได้ เหมาะสำหรับปลูกไว้ที่ห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น สามารถดูดสารพิษภายในห้องได้ถึง 90 % ใน 1 วัน อีกทั้งยังเป็นต้นไม้กะทัดรัด ไม่ใหญ่โต สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกค่ะ 2. ต้นพลูด่าง ชนิดไม้เลื้อยที่ปลูกง่าย เติบโตง่าย มีลักษณะลำต้นเรียวยาว เลื้อยตามรูปทรงต่าง ๆ มีใบขนาดเล็กสีเขียวแซมขาวดูสดใส ใครที่ไม่สะดวกรดน้ำต้นไม้เหมาะสำหรับการปลูกเป็นอย่างมาก สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ 75 % ในเวลา …

5 ต้นไม้ฟอกอากาศ ดูดสารพิษในห้อง ต้องเตรียมปลูกแล้วล่ะ !! Read More »

ขายต้นไม้ออนไลน์

How to เริ่มต้นกิจการขายต้นไม้ออนไลน์ ธุรกิจใหม่เอาใจสายเขียว

ตลาดออนไลน์มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากเพราะสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก ยิ่งปัจจุบันด้านโลจิสติกส์การขนส่งมีการพัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดการขนส่งสินค้าแบบเดิม ๆ ทำให้สามารถขนส่งต้นไม้ พันธุ์ไม้ได้สะดวกยิ่งขึ้น การขายต้นไม้ออนไลน์จึงกลายเป็นธุรกิจที่หลายคนหันมาให้ความสนใจเพราะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว สำหรับใครที่กำลังเล็งจับธุรกิจด้านนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี มาดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเป็นไอเดียในการเริ่มต้นกันดีกว่า 1. รู้จักสินค้าให้ดีพอ   สิ่งนี้คือภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้เป็นอย่างมาก การรู้จักสินค้าของตนเองนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงเรื่องต้นทุน การลงทุน ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด ตลอดจน ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ดีพอหรือยัง ทั้งนี้ควรประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจตนเป็นประจำ เพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุด 2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย  สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำธุรกิจ คือการรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้ดีพอ ผู้ขายจะต้องรู้จักและวางขอบเขตกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ก่อน เช่น ร้านขายกล้วยไม้ป่า ก็ควรวางขอบเขตลูกค้าเอาไว้ 3 ชั้น ลูกค้าชั้นนอกสุดคือกลุ่มผู้รักต้นไม้ ลูกค้าชั้นกลางคือกลุ่มผู้รักกล้วยไม้ ลูกค้าชั้นในสุดซึ่งถือเป็นลูกค้าคุณภาพ คือกลุ่มผู้รักกล้วยไม้ป่า การวางกรอบหรือขอบเขตการขายในลักษณะนี้จะทำให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น 3. รู้จักกระแส  ธุรกิจใดก็ตามที่สามารถจับกระแสได้ จะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการขายต้นไม้ออนไลน์ต้องอาศัยกระแสความนิยม ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดต้นไม้พยายามจับกระแสโดยอาศัยการเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อให้เป็นชื่อมงคล แต่เมื่ออยู่ในบริบทของตลาดออนไลน์ ซึ่งมีกระแสความนิยมที่หลากหลายมากขึ้นก็ต้องตามให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ต้นไม้ดอกสวยในวาเลนไทน์ ต้นไม้ฟอกอากาศในช่วง PM 2.5 พุ่งสูง เป็นต้น  4. รู้จักการตลาดออนไลน์ ช่องทางการตลาดออนไลน์มีมากมายในปัจจุบัน …

How to เริ่มต้นกิจการขายต้นไม้ออนไลน์ ธุรกิจใหม่เอาใจสายเขียว Read More »

ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอน

ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอน ทางเลือกใหม่ของการฟอกอากาศ

เวลานอนเป็นเวลาที่ร่างกายจะได้พักผ่อนมากที่สุด  ดังนั้นห้องนอนจึงควรเป็นห้องที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย  เงียบสงบ  และอากาศในห้องนอนก็ควรเป็นอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์  เครื่องฟอกอากาศจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่คนในปัจจุบันเลือกซื้อหามาติดไว้ในห้องนอน  แต่ก็มีอีกหลายบ้านที่อาจจะมีงบประมาณจำกัดไม่สามารถซื้อเครื่องฟอกอากาศราคาแพงได้  วันนี้จึงมีต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติมาแนะนำ ซึ่งราคาก็แสนถูกแถมดูแลง่ายไม่งอแง  นั่นก็คือต้นไม้นั่นเอง จะมีต้นอะไรบ้างที่ฟอกอากาศให้เราได้รับอากาศดี ๆ ระหว่างการพักผ่อนที่ดีที่สุดไปดูกัน 1. ลิ้นมังกร เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน  ต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบกว้างประมาณ 2 นิ้ว ถ้าปลูกได้สมบูรณ์จะมีดอกเป็นช่อเล็ก ๆ สีขาวอมเขียว ดอกหอมอ่อน ๆ ลิ้นมังกรเป็นพืชที่โตช้าแต่ก็เลี้ยงง่าย ต้องการแสงแดดอย่างค่อนข้างมาก  คุณสมบัติเด่นของลิ้นมังกรคือเป็นพืชที่คายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป  จึงเหมาะที่จะนำมาตั้งไว้ในห้องนอน 2. กล้วยไม้  เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยมที่เราคุ้นเคยกันดี  มีประเทศไทยก็มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการเพาะพันธุ์กล้วยไม้  โดยกล้วยไม้ทุกตระกูลจะคายก๊าซออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลากลางคืน ไม่ว่าจะเป็นหวายหรือฟาเลนออพซิส  กล้วยไม้หวายสามารถดูดไอระเหย สารเคมีพวกแอลกอฮอล์ อซีโทน ฟอร์มัลดีไฮด์ และคลอโรฟอร์มจากอากาศได้ดีเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีดอกที่สวยงามและทนทานบานอยู่ได้นานเป็นเดือน จึงเหมาะที่จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนมาก ๆ  3. เดหลี เป็นไม้ประดับทรงพุ่มมีดอกสีขาวสวยงามคล้ายดอกหน้าวัว  สูงประมาณ 30–60 เซนติเมตร ต้องการแสงแดดเพียงรำไรแต่ต้องดูแลให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอเนื่องจากเป็นไม้ที่คายความชื้นสูง  เดหลีสามารถดูดสารพิษจำพวกแอลกอฮอล์ อาซีโตน ไตรคลอไรเอทีรีน เบนซีนและฟอร์มาดีไฮด์ ในปริมาณมาก จึงเป็นไม้ประดับที่เราไม่ควรลืมที่จะปลูกไว้ในห้องนอน 4. …

ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอน ทางเลือกใหม่ของการฟอกอากาศ Read More »

บันไดไม้ไผ่

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่จากบันไดไม้ไผ่

ของใช้จากภูมิปัญญาไทยอย่างบันไดไม้ไผ่ เป็นที่คุ้นเคยกันดีสำหรับหลายคน มีข้อดีที่มีความเป็นฉนวน ปลอดภัยเมื่อใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ความนิยมในการใช้บันไดอลูมิเนียมที่มีมาตรฐานมากกว่าอายุการใช้งานที่ยาวกว่า ทำให้บันไดไม้ไผ่ลดความนิยมลงไปสำหรับงานในบ้านเรือน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบันไดไม้ไผ่จะไม่ถูกใช้ในงานหลักอย่างนั้นก่อสร้างหรืองานซ่อมในที่สูงเหมือนกับแต่ก่อนแล้ว บันไดไม้ไผ่ตัวเก่าของคุณก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ บทความนี้จะขอเสนอไอเดียในการใช้ประโยชน์จากบันไดไม้ไผ่นอกเหนือไปจากหน้าที่หลักของมัน ราวตากผ้าพิงผนัง บันไดไม้ไผ่ตัวเก่าของคุณสามารถนำมาทาเคลือบสีให้แลดูสดใส ตัดความยาวให้พอเหมาะ แล้วใช้วางพิงหรือยึดกับผนังเพื่อทำเป็นราวตากผ้าภายในห้องให้ดูมีสไตล์ ให้ภาพลักษณ์ที่ดูผ่อนคลายเรียบง่าย ชั้นวางหนังสือหรือของตกแต่ง คุณสามารถนำบันไดไม้ไผ่ที่ไม่ใช้แล้วของคุณ มาดัดแปลงเพิ่มส่วนของชั้นวางด้วยการประกบบันไดไม้ไผ่ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ทำมุมประมาณ 30  40 องศา แล้วต่อเติมด้วยกระดานไม้ให้เป็นส่วนของที่วางของ เสริมส่วนที่เป็นฐานตั้งให้มั่นคง เท่านี้ก็จะได้ชั้นวางของไว้ในห้องที่สามารถวางหนังสือหรือของตกแต่งไว้ทั้งสองด้านของความยาวบันไดไม้ไผ่ ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์หรือร่มในอาคารสำนักงาน อาจต้องดัดแปลงบันไดไม้ไผ่ของคุณให้มีลักษณะทางด้านขวาง แล้วต่อเติมขาตั้ง 2 ด้าน โดยอาจใช้ไม้ชนิดอื่น หรือวัสดุอื่นๆ ก็ได้ เพื่อให้ส่วนที่เคยเป็นขั้นบันไดกลายเป็นที่แขวนหนังสือพิมพ์หรือร่มในอาคารสำนักงาน ก็จะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนญี่ปุ่นเลยเดียว กรอบรูปเก๋ๆ บันไดไม้ไผ่มีลักษณะเป็นช่องช่องอยู่แล้วในตัว คุณสามารถดัดแปลงบันไดไม้ไผ่ตัวเก่าของคุณเป็นกรอบรูป ที่สามารถแสดงภาพของคุณให้โดดเด่นเหมือนกับอยู่ในนิทรรศการ โดยใช้ภาพนั้นยึดติดกับตัวไม้ สัก 3 ภาพ โดยตัดบันไดไม้ไผ่ของคุณให้ได้ขนาดที่ต้องการไม่ยาวเกินไป แล้วใช้พิงหรือแขวนไว้กับผนัง เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนให้ห้องของคุณกลายเป็น แกลเลอรีย่อมๆ ได้  ราวแขวนอุปกรณ์เครื่องครัว การทำราวแขวนอุปกรณ์เครื่องครัวจะกลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์ เมื่อคุณใช้บันไดไม้ไผ่ตัวเก่าของคุณยึดแขวนขึ้นกับเพดาน โดยระนาบของบันไดให้ขนานกับระนาบของพื้น ติดแขวนเหนือศีรษะไปเล็กน้อย …

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่จากบันไดไม้ไผ่ Read More »