ขายต้นไม้ออนไลน์

How to เริ่มต้นกิจการขายต้นไม้ออนไลน์ ธุรกิจใหม่เอาใจสายเขียว

ตลาดออนไลน์มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากเพราะสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก ยิ่งปัจจุบันด้านโลจิสติกส์การขนส่งมีการพัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดการขนส่งสินค้าแบบเดิม ๆ ทำให้สามารถขนส่งต้นไม้ พันธุ์ไม้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

การขายต้นไม้ออนไลน์จึงกลายเป็นธุรกิจที่หลายคนหันมาให้ความสนใจเพราะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว สำหรับใครที่กำลังเล็งจับธุรกิจด้านนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี มาดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเป็นไอเดียในการเริ่มต้นกันดีกว่า

1. รู้จักสินค้าให้ดีพอ 

 สิ่งนี้คือภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้เป็นอย่างมาก การรู้จักสินค้าของตนเองนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงเรื่องต้นทุน การลงทุน ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด ตลอดจน ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ดีพอหรือยัง

ทั้งนี้ควรประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจตนเป็นประจำ เพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุด

2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำธุรกิจ คือการรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้ดีพอ ผู้ขายจะต้องรู้จักและวางขอบเขตกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ก่อน เช่น ร้านขายกล้วยไม้ป่า ก็ควรวางขอบเขตลูกค้าเอาไว้ 3 ชั้น

ลูกค้าชั้นนอกสุดคือกลุ่มผู้รักต้นไม้ ลูกค้าชั้นกลางคือกลุ่มผู้รักกล้วยไม้ ลูกค้าชั้นในสุดซึ่งถือเป็นลูกค้าคุณภาพ คือกลุ่มผู้รักกล้วยไม้ป่า การวางกรอบหรือขอบเขตการขายในลักษณะนี้จะทำให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น

3. รู้จักกระแส 

ธุรกิจใดก็ตามที่สามารถจับกระแสได้ จะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการขายต้นไม้ออนไลน์ต้องอาศัยกระแสความนิยม ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดต้นไม้พยายามจับกระแสโดยอาศัยการเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อให้เป็นชื่อมงคล

แต่เมื่ออยู่ในบริบทของตลาดออนไลน์ ซึ่งมีกระแสความนิยมที่หลากหลายมากขึ้นก็ต้องตามให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ต้นไม้ดอกสวยในวาเลนไทน์ ต้นไม้ฟอกอากาศในช่วง PM 2.5 พุ่งสูง เป็นต้น 

4. รู้จักการตลาดออนไลน์

ช่องทางการตลาดออนไลน์มีมากมายในปัจจุบัน ผู้ที่จะทำธุรกิจต้องศึกษาให้ดีว่าช่องทางการตลาดออนไลน์ใดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน เช่น Facebook , YouTube ,  Instagram  ,Twitter และ เว็บไซต์หลักเป็นต้น การตลาดที่ดีควรมีการวางโครงข่ายตลาดออนไลน์

อย่างเป็นระบบ บูรณาการเครื่องมือสื่อออนไลน์หลาย ๆอย่างเข้าด้วยกัน ควรประเมินให้ดีว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใด จึงจะทำให้สามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างตรงจุด

5. เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

โดยพิจารณาจากราคาค่าขนส่งสินค้าว่าไม่แพงเกินไป ระยะเวลาในการจัดส่งควรรวดเร็วที่สุด ควรเลือกผู้ให้บริการที่สามารถรับส่งต้นไม้ได้โดยตรงเพื่อให้สินค้าไม่ชำรุดเสียหาย การจัดส่งไปยังสถานีหรือศูนย์รับสินค้าควรเลือก ผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้บ้านของตนมากที่สุด

มีการรับประกันสภาพสินค้า มีการจ่ายเงินชดเชยเมื่อสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การเลือกบริษัทขนส่งที่ดีเปรียบได้กับการเลือกเพื่อนร่วมธุรกิจ หากสามารถทำงานร่วมกันได้ดีธุรกิจก็ย่อมเติบโตได้ในเร็ววัน

นี่เป็นได้เพียงแนวทางสร้างไอเดียให้กับผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจขายต้นไม้ออนไลน์และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ แต่ทั้งนี้ถนนแห่งความสำเร็จมิได้มีเพียงสายเดียว ขอเพียงเลือกสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ชอบ และรู้จักตนเองให้มากพอ ไม่ว่าจะทำธุรกิจใดความสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *